Du är här

Sammanträdesdagar

Pastoratskyrkorådet 2018

Stora och Lilla salen i Landvetters församlingshem

 • Tis 6 februari, kl. 19.00
 • Tis 6 mars, kl. 19.00
 • Tis 10 april (bokslut). kl. 18.30
 • Tis 12 juni, kl. 19.00
 • Tis 4 september, kl. 18.30
 • Tis 2 oktober, kl. 18.30
 • Tis 6 november (budget), kl. 18.30
 • Tis 4 december, kl. 17.30

Pastoratskyrkorådets arbets/personalutskott 2018

Kl. 14.30, Sammanträdesrummet i Landvetters församlingshem

 • Tis 23 januari
 • Tors 22 februari kl. 10.00
 • Tis 27 mars, kl. 12.00 (bokslut)
 • Tis 22 maj
 • Tis 21 augusti
 • Tis 18 september
 • Tis 23 oktober, kl. 12.00 (budget)
 • Tis 20 november, kl. 16.00, därefter kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige 2018

 • Tis 15 maj, kl. 19.00, Härryda församlingshem
 • Tis 20 november, kl. 19.00, Landvetters församlingshem

Landvetter & Härryda församlingsråd 2018

Gemensamma församlingsråd:

Vårmöte med utflykt

 • 22 maj kl. 18.00 Pax, Landvetter kyrka därefter utflykt till .....

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och fastighetsutskott 2018

 • Sammanträdesrummet i Landvetters församlingshem, kl. 18.00

Inga datum fastställda, 2017-12-08/LJ