Du är här

Pastoratskyrkorådet 2018-2021

Kyrklig Samverkan

 

Ledamöter Ersättare
Brita Dermark, Ordförande Håkan Persson
Göran Hansson Ing-Marie Odbro
Helén Blom Viktor Aitman
Monica Holthov Eva Johansson
Anita Martinsson May Andréasson
   

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

 

Ledamöter Ersättare
Britt Dovmyr, Vice ordförande Ellen Svensson
Ulla-Karin Johansson Ronny Åberg
Gunilla Wathne Bengt Johansson