Du är här

Gudstjänster

En viktig del av konfirmandtiden är gudstjänsten. Gudstjänsten har alltid varit en plats där människor möts. Här får alla livets känslor plats – alltifrån sorg till bubblande glädje! I gudstjänsten möts vi, ser varandra och får uppleva att vi tillsammans delar kristen tro! Konfirmanden, småbarnsföräldern, människor mitt i livet, pensionären alla har vi en självklar plats!

Vi vill att ni som konfirmerar er deltar i tolv stycken gudstjänster under ert konfirmandår inklusive en jul- och en påskgudstjänst för att få en tydlig bild av hur gudstjänstlivet ser ut i en församling. Här har vi listat ett antal gudstjänster som vi rekommenderar. Som julgudstjänst räknas de som äger rum på julafton och juldagen och för påsk från skärtorsdagen till och med påskdagen. Det går bra att besöka andra kyrkor än Landvetter och Härryda, Svenska kyrkan finns över hela världen så det finns alltid en kyrka att besöka, se gärna Svenska Kyrkan i Utlandets hemsida.

Har du allmänna frågor kring gudstjänsten kontaktar du Jörgen Magnusson, jorgen.magnusson [at] svenskakyrkan.se


Samla dina gudstjänster

Här följer en mall för hur du samlar dina gudstjänster. Efter varje gudstjänst skall du svara på ett antal frågor vilka du skriver ner i din mobils ”notes”/antecknings-app, så fort du skrapat ihop 12 stycken vill vi att du skickar dessa i ett sms till 0704-10 71 17. Då har du slutfört dina gudstjänstNotes. Viktigt är att du har ditt namn överst i dina Notes, och att du skriver datum inför varje ny gudstjänst du går på. Här följer de frågor du skall svara på:

GudstjänstNote

 • För- och efternamn
 • Datum
 • Vilken var stolans färg?
 • Vilken var sista psalmen?
 • Vad var det viktigaste för dig denna gudstjänst?
 • Betyg?

Har du frågor om hur du samlar dina Gudstjänstnotes kontaktar du Zimon Holmberg, 0704-107117, zimon.holmberg [at] svenskakyrkan.se


GUDSTJÄNSTER

Ungefär varannan tisdag har vi en veckomässa i Landvetter kyrka som vi kallar Pax, en gudstjänst med meditation och nattvard som är något kortare än de vanligt med start 18:00 och färdig ca 18:40. Innan och efter mässan är Prästgården öppen för den som önskar från 14:00, vi stänger under mässan, 18:00-18:40, och har sedan öppet till kl 20:00.

Här nedan följer en lista på gudstjänster vi av olika anledningar rekommenderar. Kom ihåg att du som konfirmander skall gå på minst en gudstjänst under julen och minst en under påsken:

 • 5/12 kl 18.00 i Landvetter kyrka - PAX  veckomässa

Adventstiden

 • 3/12 kl. 11.00 i Landvetter kyrka - 1:a advent, familjegtj.
 • 3/12 kl. 11.00 i Härryda kyrka - 1:a advent Högmässa
 • 10/12 kl. 11.00 i Landvetter kyrka - 2:a advent Högmässa

Jultiden

 • 24/12 kl. 23.30 i Landvetter kyrka - Julnattsmässa (räknas som julgudstjänst)
 • 25/12 kl. 07.00 i Härryda kyrka - Julotta (räknas som julgudstjänst)
 • 26/12 kl. 11.00 i Landvetter kyrka - Annandag jul (räknas som julgudstjänst)
 • 6/1 kl. 11.00 i Landvetter kyrka - Familjegudstjänst (räknas som julgudstjänst)

 

 • 9/1 kl. 18.00 i Landvetter kyrka - PAX veckomässa
 • 28/1 kl. 11.00 i Landvetter kyrka - Hgm + konfapass efteråt!
 • 6/2 kl. 18.00 i Landvetter kyrka - PAX veckomässa Fastan
 • 18/3 kl. 11.00 i Landvetter kyrka - Hgm + konfapass efteråt!
 • 25/3 kl. 11.00 i Landvetter kyrka - Palmsöndag Hgm

Psst! Veckan som följer kallas ”stilla veckan”. Här finns flera möjligheter till enkla gtj under vardagskvällarna!

 • 29/3 kl. 18.00 i Landvetter kyrka - Skärtorsdagsmässa (räknas som påskgudstjänst)
 • 30/3 kl. 15.00 i  Härryda kyrka - Långfredagen (räknas som påskgudstjänst)
 • 31/3 kl. 23:30 i Landvetter kyrka - Påsknattsmässa (räknas som påskgudstjänst)
 • 1/4 kl. 11.00 i Härryda kyrka - Påskdagen (räknas som påskgudstjänst)