Du är här

Fritidshemmet Duvan

Svenska kyrkans fritidshem Duvan ligger i församlingshemmet, nära Landvetter centrum. Här har funnits verksamhet för skolbarn i snart 25 år. Idag är vi ett fritidshem för 30 barn, som erbjuder skolbarnsomsorg från höstterminen det år barnet börjar i förskoleklass. Hos oss är det varje familj som avgör när barnet ska sluta på fritids. Placeringens längd är individuellt anpassad utifrån barnets och familjens behov. Vi erbjuder en fritidsverksamhet som grundas i kristen livssyn, kristna värderingar samt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet 2011. (LGR11)

På Duvan arbetar vi för att barnen ska bemötas och bemöta varandra utifrån att alla människor har samma värde. Vi värnar om att ha god personaltäthet för att kunna se och bemöta varje barn utifrån deras behov. Att skapa trygget, gemenskap och framtidstro är viktigt på Duvan.

Under eftermiddagarna erbjuder vi olika aktiviteter som t ex veckans pyssel, lek i stora lekhallen, spel, bygg - och konstruktionslek, "hyrlådor" för olika lekar, t ex detektivlådan eller teaterlådan. Vi är också ute och leker, bakar och gör utflykter när tillfälle ges. Att lyssna på barnens intressen och önskemål vid planering och inköp är viktigt för oss. Barnen ska känna sig delaktiga i Duvans fritids!

Några gånger i veckan samlas vi och leker gemensamma lekar, har sångsamling, läser eller pratar. Vi samverkar med musikpedagog samt barn- och familjepräst i församlingen. Våra konfessionella inslag är frivilliga.

 

 

Välkomna att kontakta oss!

Direktnummer till fritidshemmet Duvan: 0704-107 118