Du är här

Familjegudstjänster

Familjegudstjänster

Med jämna mellanrum har vi familjegudstjänster då våra barn medverkar på olika sätt, bland annat genom sång, drama eller genom att ringa i kyrkklockorna. Vi samarbetar även med fritidshemmet Duvan och barnkörerna i församlingen vid dessa tillfällen.

Aktuella datum för våra familjegudstjänster vårterminen 2018

  • 6 januari kl. 11.00 i Landvetter kyrka
  • 11 februari kl. 11.00 i Landvetter kyrka
  • 11 mars kl 11.00 i Landvetter kyrka (familjemässa)
  • 22 april kl 11.00 i Landvetter kyrka
  • 3 juni kl. 11.00 i Landvetter kyrka

Varmt välkomna!!