Du är här

Avdelningen Skogsmusen

På Skogsmusen går 17 barn i åldrarna 1-5 år. Vi som jobbar på Skogsmusen heter             Anna-Karin, Katrin, Frida, Mari A. och Susanne.

Telefonnummer till avdelningen: 0704-107 112

Leken är mycket viktig för barns utveckling och lärande och stimulerar bland annat fantasi, inlevelse, kommunikation, och förmåga att samarbeta. Därför har vi i vårt arbete fokus på leken och det lustfyllda lärandet i olika former.

Läroplanen Lpfö 98, Rev. 2016: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära".

Vi tycker också att utevistelsen är en viktig del i det pedagogiska arbetet så därför är vi utomhus minst en gång varje dag.

Vi har ett samarbete med förskolans andra avdelning, Igelkotten, vid exempelvis följande aktiviteter:

Fjärilen för alla 5-åringar där alla blivande skolbarn får lära känna varandra ännu bättre och får stimulans utifrån sina egna förmågor genom roliga och lärorika aktiviteter.

Mulle för alla 4- och 5-åringar då vi går till skogen och lär oss att ta hand om våra djur och vår natur.

Läroplanen Lpfö 98, Rev. 2016: "Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp."

Sång- och rytmiksamling har vi tillsammans med församlingens musikpedagog Mia Agard. Vid dessa tillfällen sjunger vi, dansar och spelar på instrument.

Läroplanen Lpfö 98, Rev. 2016: "Förskolan ska sträva att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama."

Varannan måndag förmiddag planerar Skogsmusens personal och då leker samtliga barn tillsammans med varandra och Igelkottens pedagoger.

Avdelningarna samarbetar även då förskolan öppnar och stänger.

Läsvila tillsammans

Experiment med vatten