Du är här

Avdelningen Igelkotten

På Igelkotten arbetar Jessica, Marie O. och Monika. Vi har just nu 17 härliga barn i åldrarna 1-5 år.

Telefonummer till avdelningen: 0704-107 111

På Igelkotten arbetar vi mycket med att dela in barnen i åldersanpassade smågrupper. Detta gör vi för att ännu bättre kunna se och bekräfta varje barn och för att kunna möta varje barn där just de befinner sig vad det gäller intressen, lärande och utveckling.

Vi lyfter fram matematiken och språket i vår vardag på många olika sätt och gör spännande experiment tillsammans med barnen.

Vi tycker utevistelsen är en viktig del i det pedagogiska arbetet och därför är vi utomhus tillsammans med barnen minst en gång per dag.

Vi har ett samarbete med Skogsmusen under exempelvis följande aktiviteter:

Fjärilen för alla 5-åringar där alla blivande skolbarn får lära känna varandra ännu bättre och får stimulans efter sin nivå genom roliga och lärorika aktiviteter.

Mulle för alla 4-5 åringar då vi går ut i skogen och lär oss om djuren och naturen.

Lärplanen Lpfö 98, Rev. 2016: "Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Förskolan ska medverka till att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretsslopp."

Sång- och rytmiksamling har vi tillsammans med vår musikpedagog Mia Agard. Vid dessa tillfällen sjunger vi, dansar och spelar på instrument.

Läroplanen Lpfö 98, Rev. 2016: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelse, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama."

Varannan måndag förmiddag planerar Igelkottens personal och då leker samtliga barn på förskolan tillsammans med varandra och Skogsmusens pedagoger.

Avdelningarna samarbetar även då förskolan öppnar och stänger.

När det har regnat ute upptäcker barnen att man kan göra avtryck med sina våta händer.

Bygg- och konstruktionsarbete pågår!

Barn och pedagog i lärande samspel.