Du är här

Barn- och familj

Barn- och familjeverksamheten är en viktig del av vårt arbete och vi har en stor verksamhet för barn. Vi vill kunna erbjuda barn och föräldrar ett kristet alternativ.

Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens sinne för musik, färg och form, fantasi och rörelseförmåga. Utöver skapande verksamhet och lek är samling och andakt viktiga hållpunkter i barnverksamheten.

Något för alla!

Vi har ett brett utbud av verksamheter för barn i alla åldrar och deras föräldrar:

Med barnens perspektiv i centrum

Förutom att vi har specifika verksamheter för barn, så utgår all vår verksamhet ifrån ett så kallat barnperspektiv. Det innebär att när vi gör någonting så skall vi alltid komma ihåg att försöka se på vår verksamhet ur barnens perspektiv. 

På familjegudstjänst har vi roligt och mysigt

Vi har regelbundet familjegudstjänster i pastoratet. Dessa gudstjänster är anpassade efter familjers och barns behov. Stämningen är ledig och välkomnande. Om du vill veta när vi har våra familjegudstjänster, så hittar du hela vårt program, predikoturerna, här ›››

Varmt välkomna!