Du är här

Ekumenisk gudstjänst 29/1 2017 med Syrisk-ortodoxa kyrkan

Böneveckan för kristen enhet är ett återkommande ekumeniskt evenemang, där kyrkor av alla inriktningar möts och samlas i bön för världen.

I Landvetter Härryda pastorat har vi under 2017 uppmärksammat detta vid två tillfällen. Dels genom en gemensam gudstjänst med Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan och dels genom att bjuda in Syrisk-ortodoxa kyrkans församling S:t Gabriel till oss. 

Söndagen den 29/1 kom den Syrisk-ortodoxa församlingen S:t Gabriel till Härryda kyrka, anförda av Fader Abraham. Det blev en helt fantastisk ekumenisk gudstjänst, som leddes av kyrkoherden i Landvetter Härryda pastorat, Peter Bratthammar, tillsammans med Fader Abraham från församlingen S:t Gabriel.

Under gudstjänsten fick vi bland annat fick höra Fader Vår sjungas på Jesus eget språk, Arameiska. Den gästande församlingen hade också med sig sin kör, som sjöng vackra psalmer på Arameiska, ackompanjerade av flöjt. En av dagens bibeltexter lästes helt på Arameiska av en medlem i den gästande församlingen. Enastående upplevelser för oss alla!

Efteråt bjöds alla på kyrkfika i Härryda församlingshem. Då visades en film om det Syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel (Sankt Gabriel) i Turkiet. Detta kloster är ett av världens absolut äldsta och började byggas år 397. Landvetter Härryda pastorat har valt att stödja detta kloster med ett ekonomiskt bidrag och därför var det mycket givande att få höra en mer ingående beskrivning av klostret, dess historia och dess nuvarande besvärliga situation och hur den gradvis förbättras, bland annat genom ekonomiska bidrag utifrån.

Detta blev en härlig dag, med stark ekumenisk gemenskap och många lärdomar och intryck. Ord kan inte tillräckligt väl beskriva den fantastiska känsla som det var att få dela gudstjänstens gemenskap med kristna bröder och systrar från denna traditionsrika och urgamla kyrka. Stort tack till alla som har gjort denna upplevelse möjlig och stort tack till alla i Syrisk-ortodoxa församlingen S:t Gabriel som kom till oss denna söndag.