Du är här

Fastekampanjen 2018

Nu börjar årets fastekampanj i Svenska kyrkan. 

När det fruktansvärda inträffar och när katastrofen är ett faktum behöver vi människor kraft att bli starkare tillsammans!

I Landvetter Härryda pastorat börjar vi med fastekampanjen på Fastlagssöndagen, den 11/2. I kyrkorna, Gröenkapellet och i Landvetter församlingshem kan du hämta en fastebössa, så att du själv kan vara med och samla in pengar till kampanjen. Bössan lämnas sedan in på Palmsöndagen.

På Palmsöndagen, den 25/3, blir det våffelcafé i Prästgården efter högmässan. Då kan man lämna in sin välfyllda fastebössa. Alla intäkter från våffelförsäljningen går till insamlingen. Det blir också något roligt för barnen! 

I en katastrof ger Svenska kyrkans internationella arbete först akut stöd som mat, vatten och tak över huvudet. Men redan från början är det viktigt att tänka långsiktigt. När allt är kaos arbetar vi för att människor ska kunna känna mening med tillvaron och sina liv igen. En paus från tankar kring smärtsamma upplevelser är viktigt för att kunna må bättre. Och framför allt, att de som drabbas får vara med i aktiviteter och beslut som påverkar deras liv. Det är det som är psykosocialt arbete – att få människor att resa sig starkare när det värsta händer.

Genom ACT-alliansen finns vi på många platser runt om i världen, före, under och efter en katastrof. Stödet kan bestå av självhjälpsgrupper, olika projekt som ger en inkomst, utbildning och andra aktiviteter som ger en framtidstro.

SMS:a "LIV" till 72 905 och ge 100 kronor eller SWISHA till 9001223.

Tack för att du bidrar till att människor kan resa sig starkare. 

Svenska kyrkans internationella arbete kontrolleras av Svensk insamlingskontroll,vilket garanterar att dina pengar används på rätt sätt. Plusgiro 90 01 22-3 och 90 20 40-5, bankgiro 900-1223

Läs mer på: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/fastekampanjen