Du är här

Prästgården

I oktober 2011 fick ungdomsverksamheten i Landvetter och Härryda församlingar klartecken till att bedriva verksamhet i Landvetters prästgård. Ungdomsteamet, bestående av Gustav Öhlander och Andreas Rångeby, startade då en omstrukturering av både lokaler och verksamhet.

Under ett par månaders tid gick vi från ett tomt skal till ett hus med tre våningar inredda utifrån tre olika målsättningar.

Entréplan: Detta plan är planerat för att kunna fylla ett antal olika funktioner. Våningen skall kunna användas för såväl kyrkkaffe, ungdomskvällar, skolbokningar och konfirmandträffar.

Andra våning: Detta plan är ungdomarnas plan och inreddes för detta ändamål med soffor, biljardbord, ateljé och bordtennisrum. På detta plan disponeras också ett rum för ungdomsverksamhetens kontor och ett litet kontor öppet för övrig personal.

Källaren: I källaren har en satsning för äventyrsdagar riktat mot skola och föreningsliv tagit form. Alla rum som ungdomsverksamheten har fått möjlighet att disponera används till dessa inovativa samarbetsövningar. I källaren disponeras fyra rum av dessa IRL-övningar i övrigt används två rum som lager för en välgörenhetsorganisation och ett som lager för vaktmästeriet. Mer information om IRL finns här.