Du är här

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och Fastighetsutskott

Kyrklig Samverkan
 

Ledamöter Ersättare
Viktor Aitman, Ordförande Lars-Gunnar Kristiansson
Göran Hansson Dan Svensson
Göte Eriksson Lars Hedeback
           
   

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 

Ledamöter Ersättare
Dennis Björk, Vice ordförande      Britt Dovmyr
Gunilla Wathne Bengt Johansson