Du är här

Pastoratskyrkorådet

Kyrklig Samverkan
 

Ledamöter Ersättare
Håkan Persson, Ordförande Monica Holthov
Viktor Aitman Helen Blom
Anita Martinsson Lars-Gunnar Kristiansson
Brita Dermark Ing-Marie Odbro
Birgitta Alvelin Ulla Sjöberg
   

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
 

Ledamöter Ersättare
Britt Dovmyr, Vice ordförande Gunilla Wathne
Ulla-Karin Johansson Ellen Svensson
Wiwiann Niklasson Bengt Johansson