Du är här

Övriga förtroendevalda

Valberedning

 

Kyrklig Samverkan

 
Ledamöter Ersättare
May Andréasson, Ordförande Brita Dermark
Viktor Aitman Eira Caarp
Ing-Marie Odbro Pia Hejdeberg Hammar
   

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

 
Ledamöter Ersättare
Britt Dovmyr, Vice ordförande Ellen Svensson
Wiwiann Niklasson Monica Lundberg
   

Revisorer

 
Ordinarie Ersättare
Ralf Lindberg Jan Andréasson
Roland Johansson Gösta Lundgren
Klas Björnsson, Pwc, Auktoriserad revisor