Du är här

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. I Bibeln, kyrkans bekännelseskrifter och i gällande kyrkoordning, har vi det som uttrycker kyrkans identitet och hur kyrkan skall fungera.

För att styra kyrkan finns dels ämbetslinjen som handlar om att biskop och präster har ett ansvar utifrån sin vigning och uppdrag i kyrka och församling.

Demokratin lever i kyrkan
Men det finns också en demokratiskt uppbyggd styrelse av förtroendevalda som leder församlingens arbete. Dessa två linjer samverkar till församlingarnas bästa.

De förtroendevalda väljs vart fjärde år genom allmänna val. Alla kyrkotillhöriga över 16 år kan då delta i valen. Det gäller dels till varje församling, för oss till församlingsfullmäktige i Landvetter och församlingsfullmäktige i Härryda. Men också till ett gemensamt fullmäktige som har ansvar för ekonomin, personal och fastigheter som är gemensamt för båda församlingarna.

Dessa olika fullmäktige väljer sedan sina styrelser för att bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Varje församlingsfullmäktige väljer sina Kyrkoråd och det samfällda fullmäktige väljer Kyrkonämnd och Kyrkogårds- och fastighetsnämnd.