Du är här

Fantastiska resultat för Solbackens förskola.

Solbackens förskola får lysande omdömen när Skolinspektionen sammanställer sin regelbundna tillsyn. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolverksamheter i Sverige genom vad som kallas för regelbunden tillsyn. Denna tillsyn genomförs med hjälp av en enkät som skickas till samtliga vårdnadshavare och all skolpersonal på samtliga skolor i hela landet. Solbackens förskola i Landvetter och Härryda Pastorat är naturligtvis inget undantag från denna tillsyn och det är med oerhörd stolthet som vi kan redovisa resultaten från enkäten. 

Resultaten från förskoleenkäten sammanställs i diagram och tabeller där resultatet omvandlas till indexvärden på en decimalskala från 0-10 (där 10 är det absolut högsta betyget medan 0 representerar det lägsta).

Inom samtliga områden som enkäten omfattade ligger Solbackens förskola över riksgenomsnittet, och sammantaget visar enkäten att Solbackens förskola är en av landets bästa förskolor. Bland de tio procent av förskolorna som ligger i topp i undersökningen, ligger Solbacken i den övre hälften, vilket är ett verkligt toppresultat! Vi vill särskilt lyfta fram viktiga områden så som ”Trygghet och omsorg” där vi får 9,6 (8,8 genomsnitt) och Utvecklings och lärande där vi får 9,7 (8,6 genomsnitt). 

Kort sagt kan vi säga att det vi länge haft på känn alltså säkerställas rent statistiskt - Solbackens förskola är en riktigt bra förskola!

Vill du ta del av samtliga resultat i Förskoleenkäten finns de att läsa HÄR.

 


Grön flagg för Solbacken

Läs artikeln i Härryda-Posten om hur Solbackens förskola nu uppfyllt kriterierna för Grön flagg från stiftelsen Håll Sverige rent.

Läs artikeln på Härryda-Postens hemsida genom att klicka här ›››