Du är här

Mål & arbetssätt

Som grund för verksamheten ligger Läroplanen Lpfö 98, Rev. 2016 som bland annat säger att förskolan ska:

 • Lägga grunden för ett livslångt lärande, där barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.
 • Vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
 • Erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
 • I samarbete med hemmen främja barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.
 • Erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

På vår förskola vill vi att:

 • Varje enskilt barn blir sett och uppmärksammat varje dag av oss pedagoger.
 • Barnen ska möta en stimulerande, utmanande och lärande miljö.
 • Barnen ska möta positiva och engagerade pedagoger.
 • Verksamheten, rummen och gården förändras utifrån barngruppens intresse,

  förmåga och behov.
 • Barnen ska vara med och påverka verksamheten.