Du är här

Familjegudstjänster

Med jämna mellanrum har vi familjegudstjänster då våra barn medverkar på olika sätt, bland annat genom sång, drama eller genom att ringa i kyrkklockorna. Vi samarbetar även med fritidshemmet Duvan och barnkörerna i församlingen vid dessa tillfällen.

Aktuella datum för våra familjegudstjänster höstterminen 2017

  • 17 september kl 11.00 i Härryda kyrka
  • 8 oktober kl 11.00 i Härryda kyrka
  • 12 november kl 11.00 i Landvetter kyrka
  • 3 december kl 11.00 i Landvetter kyrka

Varmt välkomna!!